Công văn 1104/TCHQ-GSQL

Công văn 1104/TCHQ-GSQL năm 2016 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1104/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu khoáng sản 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục XK khoáng sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
(Đ/c: Xóm 2 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 35-2016/CV-NPM ngày 15/1/2016 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định trị giá hải quan:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F). Trong đó giá bán của hàng hóa tỉnh đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì “người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan” Cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai hải quan có trách nhiệm kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào quy định nêu trên, người khai hải quan thực hiện kê khai theo hàng xuất khẩu trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương. Trường hợp có sự sai sót giữa trị giá kê khai với trị giá thực thanh toán thì thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

2. Về thủ tục hải quan:

Căn cứ tiết a khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định địa điểm đăng ký tờ khai hải quan thì “hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp trụ sở hoặc nơi cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng”. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên nơi Công ty đóng trụ sở hoặc Chi cục Hải quan Cái Lân nơi xuất hàng.

Trường hợp Công ty lựa chọn đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên và cảng Cái Lân là cửa khẩu xuất hàng thì Chi cục Hải quan Cái Lân là đơn vị thực hiện thủ tục giám sát hải quan và xác nhận hàng đi qua khu vực giám sát hải quan theo quy định tại Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên. Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa tại Chi cục Hải quan Cái Lân thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 11 Điều 29 Thông tư này.

Đề nghị Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1104/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1104/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1104/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu khoáng sản 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1104/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu khoáng sản 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1104/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1104/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu khoáng sản 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1104/TCHQ-GSQL thủ tục xuất khẩu khoáng sản 2016

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực