Công văn 1104/TCT-DNNN

Công văn số 1104/TCT-DNNN của Tổng Cục thuế về việc xin ý kiến về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Nội dung toàn văn Công văn 1104/TCT-DNNN xin ý kiến xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1104/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Trả lời công văn số 272/CT-TTr2 ngày 13/2/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa v/v xin ý kiến về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1.2c Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật thuế GTGT quy định: Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

- Điểm 2 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT vừa có hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT nhưng không hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh số bán ra của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ trong kỳ. Hàng tháng cơ sở kinh doanh tạm tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ % phát sinh của tháng kê khai, khi quyết toán năm Điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) thực tế của doanh số bán năm quyết toán.

- Theo quy định tại Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT được tính vào chi phí.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp năm 2004 Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu mua tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm, thuê nhà trả trước 3 năm có hóa đơn GTGT, sử dụng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, không hạch toán được riêng, thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào dùng cho hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ toàn bộ trong năm 2004 theo tỷ lệ (%) giữa doanh số bán ra của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2004 so với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra năm 2004, đồng thời số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí.

Trường hợp số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí lớn, liên quan nhiều năm thì đơn vị có thể lựa chọn hạch toán toàn bộ vào chi phí trong năm hoặc phân bổ dần vào chi phí để phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1104/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1104/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2006
Ngày hiệu lực29/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1104/TCT-DNNN xin ý kiến xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1104/TCT-DNNN xin ý kiến xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1104/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành29/03/2006
        Ngày hiệu lực29/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1104/TCT-DNNN xin ý kiến xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1104/TCT-DNNN xin ý kiến xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

             • 29/03/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/03/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực