Công văn 1105/TCT-CS

Công văn 1105/TCT-CS về đăng ký, kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp có trụ sở chính nằm ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1105/TCT-CS đăng ký, kê khai, nộp thuế doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/TCT-CS
V/v đăng ký, kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp có trụ sở chính nằm ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 69/CT-KTT1 ngày 10/01/2011 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký, kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp có trụ sở chính nằm ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Khoản 10, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định về khai thuế đối với hoạt động khai thác, xuất khẩu dầu thô và hoạt động sản xuất thủy điện:

"2. Đối với hoạt động sản xuất thủy điện:

a. Khai, nộp thuế giá trị gia tăng: cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và nộp thuế giá trị gia tăng vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabin, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện). Trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thuế giá trị gia tăng do cơ sở sản xuất thủy điện nộp ngân sách các tỉnh thực hiện theo tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: công ty thủy điện hạch toán độc lập có các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc ở địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa bàn nơi công ty thủy điện đóng trụ sở chính; các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt là EVN) (bao gồm các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc và các nhà máy thủy điện phụ thuộc) đóng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi có trụ sở chính của Văn phòng EVN thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và nơi có các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc. Trường hợp nhà máy sản xuất thủy điện (nơi có tuabi, đập thủy điện và những cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy điện) nằm chung trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì số thuế thu nhập doanh nghiệp do công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN nộp ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo tỷ lệ giá trị đầu tư nhà máy nằm trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng.

c. Khai, nộp thuế tài nguyên: cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai, nộp thuế tài nguyên tại địa phương nơi đăng ký kê khai nộp thuế. Trường hợp thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện được phân chia cho các địa phương khác nhau thì cơ sở sản xuất thủy điện nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký kê khai thuế (hoặc nơi đóng trụ sở) và sao gửi hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế tài nguyên, thực hiện nộp thuế tài nguyên cho ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở diện tích lòng hồ thủy điện; kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư; số hộ dân phải di chuyển tái định cư và giá trị đền bù thiệt hại ở lòng hồ.

d. Việc xác định nguồn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên quy định tại các điểm a, b, c khoản này áp dụng đối với các nhà máy thủy điện bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành".

Ngày 28/02/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, theo đó, nội dung khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động sản xuất thủy điện đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều số 20, Chương II Thông tư này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết. Đề nghị Cục thuế căn cứ vào các hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT-2b);
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Thuộc tính Công văn 1105/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1105/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2011
Ngày hiệu lực04/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1105/TCT-CS đăng ký, kê khai, nộp thuế doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1105/TCT-CS đăng ký, kê khai, nộp thuế doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1105/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành04/04/2011
        Ngày hiệu lực04/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1105/TCT-CS đăng ký, kê khai, nộp thuế doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1105/TCT-CS đăng ký, kê khai, nộp thuế doanh nghiệp

           • 04/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực