Công văn 11050/VPCP-ĐMDN

Công văn 11050/VPCP-ĐMDN năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11050/VPCP-ĐMDN 2017 Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11050/VPCP-ĐMDN
V/v Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 6612/BCT-TCCB ngày 25 tháng 7 năm 2017 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Điều lệ PVN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cu Bộ Công Thương:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ PVN như đề nghị của Bộ Công Thương. Không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho PVN trong Điều lệ PVN, việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của PVN; Bộ Công Thương viết lại khoản 9 và 10 Điều 38 dự thảo Điều lệ PVN để thể hiện rõ và chính xác nội dung này, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật dầu khí.

2. Rà soát quy định về việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của PVN; thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ (điểm đ khoản 3 Điều 24 và khoản 16 Điều 38 dự thảo Điều lệ PVN) để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của PVN.

3. Rà soát các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ PVN hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do PVN và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

4. Nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của PVN để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành PVN và phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.

5. Điều chỉnh, bổ sung dự thảo Điều lệ PVN theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 430/TB-VPCP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

6. Hoàn thiện dự thảo Điều lệ PVN, trình Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ xem xét, ký ban hành.Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đ
ình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội v
Lao động - TBXH;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ban Ch
đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11050/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11050/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11050/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 11050/VPCP-ĐMDN 2017 Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11050/VPCP-ĐMDN 2017 Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11050/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11050/VPCP-ĐMDN 2017 Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11050/VPCP-ĐMDN 2017 Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

             • 17/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực