Công văn 1106/TCHQ-GSQL

Công văn số 1106/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu

Công văn 1106/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu đã được thay thế bởi Công văn 4707/TCHQ-PC thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 1106/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng KD TNTX, chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Theo phản ánh của Cục Hải quan TP Hải Phòng về vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấp nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu quy định tại điểm XII.1.c và XV.3 mục 2, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan. Sau khi Tổng cục báo cáo và được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Tổng cục hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu được Bộ Thương mại cho phép doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và phương thức chuyển khẩu: Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi hàng hóa tạm nhập làm thủ tục tạm nhập và thủ tục tái xuất, lập biên bản bàn giao, niêm phong hồ sơ, niêm phong hàng hóa giao cho doanh nghiệp vận chuyển đến cửa khẩu xuất ghi trong giấy phép của Bộ Thương mại cấp để làm thủ tục xuất khẩu. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ nguyên trạng hàng hóa và niêm phong hải quan, chuyển hồ sơ hải quan đến cửa khẩu xuất. Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất giám sát trực tiếp hàng xuất khẩu, xác nhận thực xuất và chuyển trả hồ sơ về Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập để thanh khoản theo quy định.

2. Trường hợp hàng hóa tái xuất qua cửa khẩu thuộc khu kinh tế cửa khẩu đã được UBND tỉnh sở tại cấp giấy phép thì làm thủ tục để doanh nghiệp được tái xuất qua cửa khẩu ghi trong giấy phép của UBND tỉnh như kể trên.

Tổng cục hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1106/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1106/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2006
Ngày hiệu lực21/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1106/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1106/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1106/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành21/03/2006
        Ngày hiệu lực21/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1106/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1106/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và chuyển khẩu