Công văn 1106/TCT-PCCS

Công văn số 1106/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 1106/TCT-PCCS chính sách thuế trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 833/CT.TTHT ngày 9/3/2006 về chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Khoản 1đ Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản vô hình”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty thuê lại đất có thời hạn của một Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp thì khoản tiền thuê đất nếu có đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ sẽ được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh mà không ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

2. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm. Một số trường hợp thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất, thuê mặt nước được quy định tại Khoản 2 Điều 2 Chương I Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất và thuê mặt nước như sau:

“a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gồm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

b) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức phi chính phủ thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc.

c) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê mặt nước, mặt biển không thuộc các nhóm đất quy định tại Điều 13 Luật Đất đai năm 2003 để thực hiện dự án đầu tư.

d) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1106/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1106/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2006
Ngày hiệu lực29/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1106/TCT-PCCS chính sách thuế trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1106/TCT-PCCS chính sách thuế trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1106/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành29/03/2006
        Ngày hiệu lực29/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1106/TCT-PCCS chính sách thuế trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1106/TCT-PCCS chính sách thuế trường hợp thuê lại đất, chuyển quyền thuê đất

           • 29/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực