Công văn 11066/BTC-CST

Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT vi sinh dùng sản xuất nông nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11066/BTC-CST
V/v thuế GTGT mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - Sinh hóa Thái Nam Việt

Trả lời công văn số 27/6/2013 TNV ngày 27/06/2013 của Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - Sinh hóa Thái Nam Việt hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu của mặt hàng vi sinh dùng trong nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì các mặt hàng thuộc mã số 3002.90.00.00 có mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại Mục 2 Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên quy định "Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất GTGT 5%, 10% theo quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại các văn bản này."

- Theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 0%, 5% và đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy, mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản phải áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

- Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC quy định: "Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này".

- Khoản 3 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: "3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau".

Căn cứ các quy định trên, mặt hàng vi sinh dùng trong sản xuất nông nghiệp - nuôi trồng thủy sản, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - Sinh hóa Thái Nam Việt và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11066/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11066/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT vi sinh dùng sản xuất nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT vi sinh dùng sản xuất nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11066/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT vi sinh dùng sản xuất nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11066/BTC-CST năm 2013 thuế GTGT vi sinh dùng sản xuất nông nghiệp

           • 20/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực