Công văn 11068/BTC-ĐT

Công văn 11068/BTC-ĐT năm 2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11068/BTC-ĐT 2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11068/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 8552/BTC-ĐT ngày 3/7/2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013, nay bổ sung thêm một số nội dung như sau:

1. Về hồ sơ thanh toán đối với các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ (bổ sung điểm 2.1 công văn số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính):

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể. Căn cứ công văn số 3796/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc về thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh có thể vận dụng để xem xét quyết định theo hướng: đối với các dự án khởi công mới được thanh toán khi đã có trong danh mục được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định giao vốn kế hoạch năm 2013.

2. Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo quy định; đẩy nhanh công việc đấu thầu, thi công công trình. Khi có khối lượng nghiệm thu để thanh toán cần khẩn trương làm thủ tục hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán; sớm đến Kho bạc Nhà nước thanh toán đều vào các tháng 8, 9, 10, 11, không để dồn khối lượng, hồ sơ thanh toán vào các tháng 12 và tháng 01/2014.

Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Kho bạc nhà nước (để thực hiện);
- Vụ NSNN; Vụ I;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11068/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11068/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11068/BTC-ĐT 2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11068/BTC-ĐT 2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11068/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11068/BTC-ĐT 2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11068/BTC-ĐT 2013 hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch

           • 20/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực