Công văn 11072/VPCP-KGVX

Công văn 11072/VPCP-KGVX năm 2017 về báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11072/VPCP-KGVX 2017 báo cáo lần thứ nhất thực hiện Công ước Quyền người khuyết tật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11072/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của LHQ về Quyền của người khuyết tật

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền của người khuyết tật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình (Tờ trình số 72/TTr-BLĐTBXH ngày 08 tháng 8 năm 2017, Công văn số 4196/LĐTBXH-PC ngày 05 tháng 10 năm 2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo lần thứ nhất tình hình thực hiện Công ước của Liên hp quốc về Quyền của người khuyết tật.

- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo gửi Ủy ban Quyền người khuyết tật của Liên hp quốc theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ PL, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(03) ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11072/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11072/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11072/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 11072/VPCP-KGVX 2017 báo cáo lần thứ nhất thực hiện Công ước Quyền người khuyết tật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11072/VPCP-KGVX 2017 báo cáo lần thứ nhất thực hiện Công ước Quyền người khuyết tật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11072/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11072/VPCP-KGVX 2017 báo cáo lần thứ nhất thực hiện Công ước Quyền người khuyết tật

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11072/VPCP-KGVX 2017 báo cáo lần thứ nhất thực hiện Công ước Quyền người khuyết tật

             • 17/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực