Công văn 11107/QLD-ĐK

Công văn 11107/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11107/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11107/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ các hồ sơ thay đổi, bổ sung thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành đã được Cục Quản lý Dược phê duyệt nội dung thay đi, bổ sung;

Theo đề nghị công bố nguyên liệu tại văn thư số 285/DHG-RA đề ngày 29/05/2018 của Công ty cổ phn dược Hậu Giang; văn thư s135CV/DPSH/18 ngày 08/06/2018 của Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bDanh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tcủa Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Tổng cục Hải Quan (đ
phối hợp);
- Website Cục QLD;

- Lưu: VT, ĐK (Bi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo công văn số: 11107/QLD-ĐK ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

ST T

Tên thuốc

S giy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký u hành

Tên cơ s sn xut thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sn xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1.

Hamett (1)

VD-20555-14

04/03/2019

Công ty CP dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phm DHG tại Hậu Giang

Diosmectite

NSX

Shangdong Xianhe Pharmaceutical Co., Ltd.

Xianhe Town, Hekou Country, Dongying, Shandong, P.R.China 257231

China

2.

Amkuk (2)

VD-23998-15

17/12/2020

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Sắt (III) polymaltose complex

NSX

Biofer S.p.A.

Địa ch văn phòng: Via Barbieri, 3/5-41036 Medolla(MO), Italy. - Địa chỉ nhà máy: Via Canina, 2-41036 Medolla (MO), Italy

Italy

 (1) Thay đổi tên cơ sở sản xuất thuốc theo công văn số 6925/QLD-ĐK ngày 16/04/2018 của Cục Qun lý Dược và thay đổi cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số 22426/QLD-ĐK ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược

(2) Bổ sung cơ sở sản xuất dược chất tại công văn số 9390/QLD-ĐK ngày 28/05/2018 của Cục Qun Dược.

Thuộc tính Công văn 11107/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11107/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2018
Ngày hiệu lực13/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(18/06/2018)

Download Công văn 11107/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 11107/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11107/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11107/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành13/06/2018
        Ngày hiệu lực13/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (18/06/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11107/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11107/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải cấp phép nhập khẩu

             • 13/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực