Công văn 11117/BTC-QLG

Công văn 11117/BTC-QLG năm 2014 đôn đốc việc thực hiện bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11117/BTC-QLG 2014 bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11117/BTC-QLG
V/v đôn đốc việc thực hiện bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG).

Trên cơ sở báo cáo tình hình triển khai theo chủ trương của Chính phủ về bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, bổ sung danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện xác định giá bán tối đa, đăng ký giá bán trên địa bàn.

2. Đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc xác định giá bán tối đa, đăng ký giá nhanh chóng thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính.

3. Kiểm tra, giám sát việc xác định giá bán lẻ tối đa và đăng ký giá bán lẻ đến người tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương để công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời gửi báo cáo về tình hình triển khai theo định kỳ đã quy định tại Khoản 2h, Mục III Công văn số 6544/BTC-QLG.

4. Thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ đăng ký giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin về giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi để người dân giám sát và tạo đồng thuận về thực hiện chủ trương của Chính phủ và Quyết định của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện công tác bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi nghiêm túc và có hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Bộ Công Thương (Cục QLTT, Vụ TTTN);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC;
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤ QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11117/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11117/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11117/BTC-QLG 2014 bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11117/BTC-QLG 2014 bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Tài chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11117/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11117/BTC-QLG 2014 bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Tài chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11117/BTC-QLG 2014 bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Bộ Tài chính

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực