Công văn 1112/GSQL-GQ1

Công văn 1112/GSQL-GQ1 năm 2014 về nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1112/GSQL-GQ1 2014 nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được văn bản của một số doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan (hàng nhập khẩu có c/o mẫu S, là mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%) và chuẩn bị thực hiện nhập khẩu ủy thác lá thuốc lá theo nội dung như hợp đồng đã ký. Trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp đã gặp vướng mắc như sau:

- Thông tư số 06/2014/TT-BCT ngày 11/2/2014 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào quy định: "Đối với mặt hàng lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại ... mới được phép nhập khẩu, số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp".

- Thông tư số 09/2014/TT-BCT ngày 24/02/2014 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia quy định: "Đối với lá thuốc lá khô chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 và Thông tư số 187/2013/NĐ-CP mua bán hàng hóa quốc tế">04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài mới được phép nhập khẩu, số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp"

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:

" Điều 16: Thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Điều 17; Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác"

Căn cứ nội dung quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-BCT ngày 11/2/2014 và số 09/2014/TT-BCT ngày 24/02/2014 nêu trên thì chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp mới được phép nhập khẩu mặt hàng thuốc lá, quy định này chưa thống nhất với Điều 16, Điều 17 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nêu trên.

Để có cơ sở trả lời cho một số doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá theo hạn ngạch thuế quan, đề nghị Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết:

Các doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch năm 2014 và năm 2015 quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BCT ngày 24/02/2014 của Bộ Công Thương và các doanh nghiệp ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu nhập khẩu mặt hàng lá và cọng thuốc lá có xuất xứ từ Lào năm 2014 quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-BCT ngày 11/2/2014 của Bộ Công Thương có được phép nhập khẩu ủy thác mặt hàng này hay không?

Trân trọng sự phối hợp của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1112/GSQL-GQ1

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1112/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1112/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 1112/GSQL-GQ1 2014 nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1112/GSQL-GQ1 2014 nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1112/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký Ngô Minh Hải
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1112/GSQL-GQ1 2014 nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá

Lịch sử hiệu lực Công văn 1112/GSQL-GQ1 2014 nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá

  • 15/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực