Công văn 11126/BTC-NSNN

Công văn 11126/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo Quyết định 239/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11126/BTC-NSNN bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi 2012


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11126/BTC-NSNN
V/v bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 theo Quyết định 239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ chế độ quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở báo cáo của địa phương tại Công văn số 43/TTr-UBND ngày 15/7/2013; Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh năm 2013 số tiền là 4559 triệu đồng (ngoài số kinh phí đã bố trí dự toán và bổ sung có mục tiêu trong năm 2012 cho địa phương là 6070 triệu đồng) để thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi năm 2012. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục rút dự toán số tiền 4559 triệu đồng nêu trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tỉnh có trách nhiệm sử dụng, quản lý kinh phí hỗ trợ theo đúng mục đích, đúng đối tượng và mức chi theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- KBNN Lạng Sơn;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11126/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11126/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11126/BTC-NSNN bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11126/BTC-NSNN bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11126/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11126/BTC-NSNN bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi 2012

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11126/BTC-NSNN bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi 2012

           • 20/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực