Công văn 11128/BTC-TCHQ

Công văn 11128/BTC-TCHQ năm 2015 về việc nhập khẩu phụ tùng tàu biển, vật dụng cho tàu đóng mới theo loại hình tạm nhập, tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 11128/BTC-TCHQ 2015 tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển vật dụng cho tàu đóng đã được thay thế bởi Công văn 13865/BTC-TCHQ thủ tục hải quan thuế hàng hóa tạm nhập tái xuất cung ứng cho tàu biển 2015 và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 11128/BTC-TCHQ 2015 tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển vật dụng cho tàu đóng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11128/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa TN-TX sử dụng trên tàu biển

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang.
(Số 4 Bùi Thị Xuân, Phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, Khánh Hòa)

Trả lời công văn số 150605/MKP-NT ngày 05/06/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang về việc nhập khẩu phụ tùng tàu biển, vật dụng cho tàu đóng mới theo loại hình tạm nhập, tái xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: “….linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập khác trong thời hạn nhất định để phục vụ công việc ... thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất hoặc miễn thuế xuất khẩu khi tạm xuất khẩu và thuế nhập khẩu khi tái nhập khẩu đối với hàng tạm xuất tái nhập.

Hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế tại khoản này nếu quá thời hạn tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì phải nộp thuế”.

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trước khi tàu xuất cảnh, chủ tàu nước ngoài tạm nhập trang thiết bị, phụ tùng, vật tư, vật dụng cho thuyền viên để lắp ráp và sử dụng trên tàu sau đó được xuất ra khỏi Việt Nam cùng con tàu, thì số hàng hóa nêu trên được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập, thuế xuất khẩu khi tái xuất và không phải nộp thuế giá trị gia tăng; thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Người nhập khẩu là Công ty TNHH Huyndai-Vinashin hoặc đại lý khai hải quan của Công ty TNHH Huyndai-Vinashin.

Việc quản lý, theo dõi hàng hóa nhập theo loại hình gia công thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Bộ Tài chính trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCHQ (13 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Thuộc tính Công văn 11128/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11128/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11128/BTC-TCHQ 2015 tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển vật dụng cho tàu đóng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11128/BTC-TCHQ 2015 tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển vật dụng cho tàu đóng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11128/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2015
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 11128/BTC-TCHQ 2015 tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển vật dụng cho tàu đóng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 11128/BTC-TCHQ 2015 tạm nhập tái xuất phụ tùng tàu biển vật dụng cho tàu đóng