Công văn 1113/TCT-CS

Công văn 1113/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1113/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1113/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 25/CT-TTHT ngày 4/1/2012 và công văn số 95/CT-TTHT ngày 9/1/2012 (đính chính công văn số 6436/CT-TTHT ngày 23/12/2011) của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến vấn đề đầu tư mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định tiêu thức đầu tư mở rộng và thời gian miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

- Thời kỳ 2004-2006: Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại

… Thời gian miễn thuế, giảm thuế theo điểm này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành bắt đầu đưa vào sản xuất, kinh doanh. Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư.”

- Thời kỳ 2007-2008: Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại

… Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thiế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với dự án đầu tư.”

- Thời kỳ 2009-nay: Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

… Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.”

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định nêu trên và kiểm tra điều kiện thực tế tại đơn vị để thực hiện theo quy định.

2. Xác định thu nhập chịu thuế từ đầu tư mở rộng kể từ kỳ tính thuế 2009-nay

Về tiêu thức hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm thời kỳ từ 2009- nay chưa được quy định cụ thể tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và cũng đang là vướng mắc chung của một số cơ quan thuế, doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện. Do đó, về vấn đề này, Tổng cục Thuế ghi nhận đề xuất của Cục Thuế và trình các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1113/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1113/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực29/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1113/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1113/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1113/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Cường
        Ngày ban hành29/03/2012
        Ngày hiệu lực29/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1113/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1113/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 29/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực