Công văn 11132/BTC-CST

Công văn 11132/BTC-CST năm 2014 về phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thủy sản do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11132/BTC-CST 2014 phí lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11132/BTC-CST
V/v phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thủy sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 2023/BNN-TC ngày 23/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc áp dụng Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc thu phí, lệ phí khi các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ và cấp các giấy phép liên quan đến quan lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 149/2013/TT-BTC thì: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, xác nhận, kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm là cơ quan thu phí và lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này và các cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.

Căn cứ quy định nêu trên, khi các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện cung cấp dịch vụ và cấp các loại giấy phép liên quan đến quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tai Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT (bao gồm cả các cơ sở sản xuất, địa điểm kinh doanh và sản phẩm thực phẩm mới tiếp nhận từ Bộ Y tế và Bộ Công Thương) thì thực hiện thu phí và lệ phí tương ứng theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC.

2. Về việc thu phí, lệ phí kiểm nghiệm chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản thì: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản và các sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nội địa khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh thủy sản thì phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 107/2012/TT-BTC thì; Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản tại địa phương thực hiện thu phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản tại địa phương thực hiện quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản thì thu phí và lệ phí theo quy định tai Thông tư số 107/2012/TT-BTC.

3. Về việc sửa đổi Thông tư số 107/2012/TT-BTC

Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh phí và lệ phí thì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ về những hoạt động cần thu phí, lệ phí; kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu đối với từng loại phí và lệ phí.

Hiện Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sửa đổi Thông tư số 107/2012/TT-BTC theo hướng gộp một số khoản phí, lệ phí đang quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Y tế và Bộ Công Thương về nội dung sửa đổi này; trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng đề án thu phí, lệ phí, gửi về Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết và chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (P5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11132/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11132/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11132/BTC-CST

Lược đồ Công văn 11132/BTC-CST 2014 phí lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11132/BTC-CST 2014 phí lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11132/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11132/BTC-CST 2014 phí lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11132/BTC-CST 2014 phí lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực