Công văn 11132/BTC-NSNN

Công văn 11132/BTC-NSNN bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4 và 5 tuổi năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11132/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11132/BTC-NSNN
V/v bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi năm 2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ chế độ quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/7/2011 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở báo cáo của địa phương tại Công văn số 43/TTr-UBND ngày 15/7/2013; Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm 2013 từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh số tiền là 9.507 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi năm 2013. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng làm thủ tục rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tỉnh có trách nhiệm sử dụng, quản lý kinh phí hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết và chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- KBNN Lạng Sơn;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11132/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11132/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2013
Ngày hiệu lực20/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11132/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11132/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11132/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành20/08/2013
        Ngày hiệu lực20/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 11132/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em

         Lịch sử hiệu lực Công văn 11132/BTC-NSNN năm 2013 bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em

         • 20/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực