Công văn 11136/VPCP-NN

Công văn 11136/VPCP-NN năm 2017 về ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11136/VPCP-NN 2017 ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả quy hoạch sử dụng đất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11136/VPCP-NN
V/v ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5507/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2017 về việc báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo báo cáo trình Quốc hội kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo nêu trên, gửi Đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó T
hủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
TGĐ Cổng TTĐT, Vụ QHĐP;
-
Lưu: VT, NN (3) Th.12

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11136/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11136/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11136/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 11136/VPCP-NN 2017 ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả quy hoạch sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11136/VPCP-NN 2017 ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả quy hoạch sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11136/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11136/VPCP-NN 2017 ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả quy hoạch sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11136/VPCP-NN 2017 ủy quyền báo cáo Quốc hội kết quả quy hoạch sử dụng đất

             • 18/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực