Công văn 1114/GSQL-GQ1

Công văn 1114/GSQL-GQ1 năm 2018 về thực hiện Thông tư 10/2017/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1114/GSQL-GQ1 2018 thực hiện 10/2017/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017 của Bộ Xây dựng. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 676/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2018 trao đi với Bộ Xây dựng. Ngày 16/3/2018, Bộ Xây dựng có công văn số 533/BXD-VLXD hướng dẫn các nội dung vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/09/2017. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại công văn số 533/BXD-VLXD nêu trên để thực hiện./.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn s 533/BXD-VLXD ngày 16/3/2018 của Bộ Xây dựng)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- V
Vật liêu xây dựng - Bộ Xây dựng (để p/h);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1114/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1114/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2018
Ngày hiệu lực17/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1114/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 1114/GSQL-GQ1 2018 thực hiện 10/2017/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1114/GSQL-GQ1 2018 thực hiện 10/2017/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1114/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành17/04/2018
        Ngày hiệu lực17/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1114/GSQL-GQ1 2018 thực hiện 10/2017/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1114/GSQL-GQ1 2018 thực hiện 10/2017/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng

           • 17/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực