Công văn 1115/TCT-CS

Công văn 1115/TCT-CS về xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế Vân Phong do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1115/TCT-CS xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/TCT-CS
V/v xác định ưu đãi thuế TNDN đối với DN hoạt động trong Khu kinh tế Vân Phong.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 7219/CT-THNVDT ngày 26/11/2010 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về xác định ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế Vân Phong, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1, Điều 13, Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa có quy định: “Tất cả các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong Khu kinh tế Vân Phong được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh và được miễn thuế TNDN 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo; được hưởng các ưu đãi về các loại thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, các luật thuế khác và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

- Điều 31 Quy chế nêu trên quy định: “Điều 31. Những ưu đãi dành cho các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Khu kinh tế Vân Phong theo Quy chế này được phép áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đã có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong trước ngày ban hành Quy chế này cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành”.

- Điểm 1.1e khoản 1 Mục II Thông tư số 105/2006/TT-BTC ngày 15/11/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa quy định: “e. Để thực hiện các ưu đãi về thuế TNDN, các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư tại Khu kinh tế Vân Phong phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp trong nước), Giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kê khai nộp thuế. Việc ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ đã đăng ký và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong, doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 15/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ cho thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Vân Phong có hiệu lực thi hành (Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 15/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1115/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1115/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2011
Ngày hiệu lực04/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1115/TCT-CS xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1115/TCT-CS xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1115/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành04/04/2011
        Ngày hiệu lực04/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1115/TCT-CS xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1115/TCT-CS xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 04/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực