Công văn 11151/BCT-ĐTĐL

Công văn 11151/BCT-ĐTĐL năm 2017 về hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11151/BCT-ĐTĐL 2017 hướng dẫn ngừng cấp điện theo pháp luật bảo vệ môi trường


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11151/BCT-ĐTĐL
V/v hướng dẫn ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo,quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện thì bên bán điện được ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Theo quy định này, bên bán điện chỉ được ngừng, giảm mức cung cấp điện khi pháp luật về bảo vệ môi trường quy định biện pháp ngừng, giảm cung cấp điện áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Hiện nay, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 (thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP) của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường không quy định về biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện. Do vậy, từ thời điểm Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực, các đơn vị điện lực không thực hiện ngừng cấp điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 30/2013/TT-BCT.

Đthống nhất thực hiện nội dung Công văn này trong toàn quốc, Bộ Công Thương đề nghị:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến tới các cơ quan chuyên môn có liên quan tại địa phương để phối hợp thực hiện;

- Sở Công Thương phổ biến, hướng dẫn các đơn vị điện lực không thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoạt động trên địa bàn để thực hiện;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) để hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Các Tổng công ty Điện
lực (để thực hiện);
- Các Công ty Điện lực tỉnh (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11151/BCT-ĐTĐL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11151/BCT-ĐTĐL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11151/BCT-ĐTĐL 2017 hướng dẫn ngừng cấp điện theo pháp luật bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11151/BCT-ĐTĐL 2017 hướng dẫn ngừng cấp điện theo pháp luật bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11151/BCT-ĐTĐL
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành24/11/2017
        Ngày hiệu lực24/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11151/BCT-ĐTĐL 2017 hướng dẫn ngừng cấp điện theo pháp luật bảo vệ môi trường

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11151/BCT-ĐTĐL 2017 hướng dẫn ngừng cấp điện theo pháp luật bảo vệ môi trường

           • 24/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực