Công văn 1116/BKH-PLĐT

Công văn 1116/BKH-PLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 1116/BKH-PLĐT cung cấp loại giấy phép liên quan đầu tư nước ngoài


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1116/BKH-PLĐT
Về việc cung cấp các loại giấy phép do các Bộ, ngành, các địa phương ban hành liên quan đến đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28/8/2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài giai đoạn 2001-2005, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ rà soát liên ngành gồm thành viên của các Bộ ngành liên quan để rà soát các văn bản pháp quy và các loại giấy phép do Bộ, ngành và địa phương ban hành liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

Theo kế hoạch, bước đầu (đến 31/12/2001) tổ chức rà soát liên ngành tập trung xử lý các vấn đề pháp lý chồng chéo; bước hai (đến 31/5/2002) tập trung xử lý loại bỏ các loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép mà không cần thiết liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. Để triển khai bước 1, ngày 10/12/2001 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn số 8368/BKH/PLĐT tới các Bộ, ngành liên quan đề nghị cung cấp các văn bản pháp quy do Bộ, ngành và địa phương ban hành liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài. Bước đầu đã có 19 Bộ, ngành và gần 40 Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi danh mục văn bản pháp quy, trong đó có 8 Bộ, ngành và 22 địa phương gửi đầy đủ văn bản pháp quy kèm theo. Trên cơ cở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và thông qua tại cuộc họp chung của Tổ rà soát liên ngành (ngày 12/12/2001 và 31/1/2002) và đã có báo cáo bước đầu trình Thủ tướng Chính phủ (số 899/BKH-PLĐT ngày 7/2/2002) về việc rà soát các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài.

Để có cơ cở cho Tổ rà soát liên ngành tiếp tục hoàn chỉnh các công việc của bước 1 và triển khai các công việc của bước 2 về việc rà soát các loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Tiếp tục cung cấp danh mục kèm theo bản sao các văn bản do Quý cơ quan ban hành (bao gồm các văn bản do cấp Bộ, ngành UBND cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành UBND cấp tỉnh ban hành) liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài, mà trong thời gian qua Quý Cơ quan cung cấp còn thiếu hoặc chưa đầy đủ (mẫu số 1 kèm theo).

2. Cung cấp danh mục các loại giấy phép hoặc quy định như giấy phép, kèm theo bản sao các văn bản pháp lý do Quý Cơ quan ban hành làm cơ cở pháp lý cho việc cấp các loại giấy phép đó (bao gồm các văn bản do cấp Bộ, ngành, UBND cấp Tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành UBND cấp Tỉnh ban hành) liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài (Mẫu số 2 kèm theo).

Đề nghị Quý Cơ quan gửi các tài liệu nêu trên về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2002.

Rất mong được sự cộng tác của Quý Cơ quan.

 

Vũ Huy Hoàng

(Đã ký)

 

MẪU SỐ 1

(MẪU RÀ SOÁT CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHỒNG CHÉO)

Tên Bộ, ngành, địa phương:.................................

Tên và địa chỉ người liên hệ:................................

Số điện thoại/Fax:................................................

STT

Tên, số, ngày ban hành văn bản

Cơ quan ban hành

Thời gian ban hành

Nội dung
chồng chéo

Kiến nghị hướng xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MẪU SỐ 2

(MẪU RÀ SOÁT CÁC LOẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP KINH DOANH HOẶC VĂN BẢN TƯƠNG TỰ NHƯ GIÁY PHÉP).

Tên Bộ, ngành, địa phương:...............................

Tên và địa chỉ người liên hệ:..............................

Số điện thoại/Fax:..............................................

STT

Tên giấy phép hoặc tương tự như giấy phép

Căn cứ pháp lý để cấp phép

Cơ quan và thời gian cáp phép

Nội dung cấp phép

Kiến nghị hướng xử lý (giữ hoặc huỷ bỏ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1116/BKH-PLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1116/BKH-PLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2002
Ngày hiệu lực25/02/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1116/BKH-PLĐT

Lược đồ Công văn 1116/BKH-PLĐT cung cấp loại giấy phép liên quan đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1116/BKH-PLĐT cung cấp loại giấy phép liên quan đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1116/BKH-PLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành25/02/2002
        Ngày hiệu lực25/02/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1116/BKH-PLĐT cung cấp loại giấy phép liên quan đầu tư nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1116/BKH-PLĐT cung cấp loại giấy phép liên quan đầu tư nước ngoài

           • 25/02/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực