Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch dự trù kinh phí Quyết định 118/2009/QĐ-TTg


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1116/BKHCN-TĐC
V/v Lập KH và dự trù kinh phí triển khai theo Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ngày 30/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg tiến độ thực hiện đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như sau:

- Căn cứ kết quả của Đề án 30, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến ngày 31/12/2012, phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đến ngày 31/12/2012, phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng và công bố.

Do đó, để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan như sau:

1. Đối với cơ quan, đơn vị không phải xây dựng, áp dụng theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng:

Đề nghị Quý Cơ quan căn cứ Danh mục các thủ tục hành chính đã công bố theo kết quả của Đề án 30, rà soát tình hình thực hiện, lập và phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (tiến độ thời gian và kinh phí) trong năm 2011 và dự kiến kế hoạch triển khai đến 31/12/2012 đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai áp dụng, mở rộng lĩnh vực áp dụng đối với các cơ quan đã và đang triển khai áp dụng, nhằm bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

2. Đối với cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

Theo kế hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hệ thống cơ quan ngành dọc trực thuộc đóng tại địa phương sẽ công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho từng loại hình cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trước ngày 31/12/2010.

Do đó, để có thể triển khai thực hiện ngay sau khi mô hình khung được công bố, đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo đơn vị chủ trì và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát tình hình thực tế xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan trực thuộc ngành dọc đóng tại địa phương, căn cứ Danh mục các thủ tục hành chính đã công bố theo kết quả của Đề án 30, lập kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (tiến độ thời gian và kinh phí) trong năm 2011 và dự kiến kế hoạch triển khai đến 31/12/2012 đối với các cơ quan, đơn vị chưa triển khai áp dụng, mở rộng lĩnh vực áp dụng đối với các cơ quan đã và đang triển khai áp dụng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt.

Kế hoạch nêu tại điểm 1, 2 nói trên sau khi được phê duyệt, đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/7/2010 để tổng hợp chung, theo dõi và phối hợp thực hiện.

3. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Bộ Tài chính để sửa đổi Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong giai đoạn này, đề nghị Quý Cơ quan căn cứ quy định tại Thông tư số 111/2006/TT-BTC và kết quả thực hiện từ những năm trước, dự trù và phê duyệt kinh phí cho các hoạt động liên quan đảm bảo thực hiện kế hoạch nêu tại điểm 1, 2 nói trên. Đảm bảo kinh phí thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các nguồn tài trợ, viện trợ (nếu có).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ theo địa chỉ sau:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội –

ĐT: 04.37911636; Fax: 04.37911635, Email: [email protected].

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1116/BKHCN-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2010
Ngày hiệu lực19/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1116/BKHCN-TĐC

Lược đồ Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch dự trù kinh phí Quyết định 118/2009/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch dự trù kinh phí Quyết định 118/2009/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1116/BKHCN-TĐC
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành19/05/2010
        Ngày hiệu lực19/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch dự trù kinh phí Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1116/BKHCN-TĐC lập kế hoạch dự trù kinh phí Quyết định 118/2009/QĐ-TTg

           • 19/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực