Công văn 1117/CT-TTHT

Công văn 1117/CT-TTHT năm 2019 về giảm trừ gia cảnh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1117/CT-TTHT 2019 về giảm trừ gia cảnh Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/CT-TTHT
V/v: giảm trừ gia cảnh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH T.N.T - Khách sạn Catina
Địa chỉ: 109 Đng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300997628-003

Trả lời văn thư số 01-19/CV-CTN ngày 11/01/2019 của Công ty về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật thuế Thu nhập Cá nhân:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 hướng dẫn như sau:

“…

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

…”

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/06/2014:

+ Tại Điều 104 quy định quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu:

“1. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu; trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 105 của Luật này thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu.

2. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại; trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng.”

+ Tại Điều 105 quy định quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em:

“Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyn, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con”.

+ Tại Điều 106 quy định quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột:

“Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn cha, mẹ, con và những người được quy định tại Điều 104 và Điều 105 của Luật này hoặc còn nhưng những người này không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho nhân viên đối với chị chng không thuộc trường hợp là người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật vì không thuộc trường hợp phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định tại Luật Hôn nhân Gia đình, do đó không được xem là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT 3;
- Lưu: VT, TTHT.

81/19-Myen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngu
yễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1117/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1117/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1117/CT-TTHT 2019 về giảm trừ gia cảnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1117/CT-TTHT 2019 về giảm trừ gia cảnh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1117/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1117/CT-TTHT 2019 về giảm trừ gia cảnh Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1117/CT-TTHT 2019 về giảm trừ gia cảnh Hồ Chí Minh

            • 01/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực