Công văn 1118/TTg-QHQT

Công văn 1118/TTg-QHQT kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí cho dự án do UN Women tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1118/TTG-QHQT kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1118/TTg-QHQT
V/v Kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí cho dự án do UN Women tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2032/LĐTBXH-KHTC ngày 24 tháng 6 năm 2011) về việc kéo dài thời gian thực hiện và bổ sung kinh phí cho dự án do UN Women tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận bổ sung 132.280,05 USD cho Dự án "Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách" do Quỹ phát triển phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) tài trợ và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, như kiến nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1118/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1118/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2011
Ngày hiệu lực08/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1118/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1118/TTG-QHQT kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1118/TTG-QHQT kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1118/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành08/07/2011
        Ngày hiệu lực08/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1118/TTG-QHQT kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1118/TTG-QHQT kéo dài thời gian thực hiện dự án và bổ sung kinh phí

              • 08/07/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/07/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực