Công văn 11181/VPCP-KGVX

Công văn 11181/VPCP-KGVX về báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11181/VPCP-KGVX 2017 báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11181/VPCP-KGVX
V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình MTQG năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2018

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8516/BKHĐT-TCTT ngày 17 tháng 10 năm 2017) về dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo kèm theo văn bản số 8516/BKHĐT-TCTT nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu, bổ sung thêm một số hoạt động tuyên truyền, vận động nguồn vốn xã hội cho các chương trình, nhất là cho giảm nghèo.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam;
- Các Bộ: LĐTBXH, Thông tin truyền thông;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11181/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11181/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11181/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 11181/VPCP-KGVX 2017 báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11181/VPCP-KGVX 2017 báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11181/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11181/VPCP-KGVX 2017 báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11181/VPCP-KGVX 2017 báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

              • 20/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực