Công văn 1119/BVTV-KD

Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn Thông tư 88/2007/TT-BNN về công tác kiểm dịch thực vật nội địa và Quyết định 89/2007/QĐ-BNN quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trên phạm vi cả nước do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn công tác kiểm dịch thực vật nội địa quản lý nhà nước hoạt động xông hơi khử trùng vật thể


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1119/BVTV-KD
V/v hướng dẫn thực hiện một số điểm của Thông tư 88/2007/TT-BNN và Quyết định 89/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để thống nhất việc thực hiện Thông tư 88/2007/TT-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật (KDTV) nội địa và Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện KDTV trên phạm vi cả nước; nhằm giải quyết kiến nghị của các Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) trong hội nghị KDTV nội địa, Cục BVTV hướng dẫn Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số điểm cụ thể sau đây:

1. Thông tư số 88/2007/TT-BNN hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa.

Mục 5 trong phần II. Nội dung công tác kiểm dịch thực vật "Xây dựng và thực hiện các chương trình điều tra, giám sát dịch hại thuộc diện điều chỉnh đối với giống cây trồng nhập nội và sản phẩm bảo quản trong kho" được thực hiện như sau:

a) Xây dựng, thực hiện các chư­ơng trình điều tra, phát hiện sớm dịch hại thuộc diện điều chỉnh tại địa ph­ương.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng tỉnh, Chi cục BVTV sẽ xem xét để xây dựng và thực hiện chương trình điều tra phát hiện sớm tại địa phương. Kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình điều tra phát hiện sớm đề nghị Chi cục tham khảo hướng dẫn tại phụ lục 1.

Báo cáo về chương trình điều tra phát hiện sớm dịch hại thuộc diện điều chỉnh phải được gửi về Cục BVTV khi kết thúc chương trình điều tra và ngay sau khi phát hiện sự có mặt của dịch hại thuộc diện điều chỉnh.

b) Xây dựng và thực hiện các chư­ơng trình giám sát dịch hại

Trên cơ sở cơ cấu cây trồng chính tại địa phương, Chi cục BVTV tỉnh chủ động xây dựng và thực hiện các chương trình giám sát dịch hại trên một số loại cây trồng chủ lực của tỉnh (đặc biệt quan tâm đến cây trồng có diện tích lớn, có tiềm năng xuất khẩu). Tham khảo hướng dẫn tại phụ lục 2.

Báo cáo về chương trình giám sát dịch hại phải được gửi về Cục định kỳ 06 tháng/lần và đột xuất khi phát hiện sự có mặt của dịch hại thuộc diện điều chỉnh hoặc phát hiện  sinh vật gây hại lạ.

c) Việc cấp thẻ KDTV

Đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh lập danh sách và gửi hồ sơ của các cán bộ KDTV về Cục BVTV để Cục cấp hoặc đổi thẻ KDTV theo mẫu mới.

2. Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

a) Các tổ chức cá nhân được Cục BVTV cho phép hoạt động xông hơi khử trùng (XHKT) xuất nhập khẩu theo khoản 1, Điều 3 của Qui định quản lý nhà nước về hoạt động XHKT vật thể thuộc diện KDTV có quyền hành nghề XHKT trong phạm vi cả nước bao gồm cả XHKT bảo quản nội địa. Do vậy, khi thi hành Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không áp dụng khoản 2, Điều 3 của Qui định này với các tổ chức cá nhân trên.

b) Việc kiểm tra điều kiện hành nghề XHKT xuất nhập khẩu, tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hành nghề XHKT xuất nhập khẩu sẽ do Cục thực hiện. Trong thời gian kiểm tra, Cục sẽ có văn bản thông báo và đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh tham gia đoàn kiểm tra. Sau khi có kết quả kiểm tra, Cục sẽ thông báo tới các Chi cục BVTV để các Chi cục nắm được và phối hợp với Cục trong việc quản lý.

c) Các tổ chức hành nghề XHKT khi thành lập chi nhánh mới phải đảm bảo đầy đủ các qui định tại Điều 4 của Qui định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện KDTV ban hành theo Quyết định 89/2007/QĐ-BNN

d) Chương trình tập huấn XHKT bảo quản nội địa

Một trong những điều kiện để được cấp Thẻ xông hơi khử trùng là người đề nghị cấp thẻ phải qua một lớp tập huấn về XHKT bảo quản nội địa. Các Chi cục BVTV xây dựng nội dung chương trình tập huấn theo hướng dẫn tại phụ lục 3.

Chi cục BVTV tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng cho tổ chức hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa sau khi tổ chức này nộp đầy đủ hồ sơ và Chi cục tiến hành kiểm tra theo nội dung và trình tự qui định tại phụ lục 4.

d) Cục BVTV đã in các mẫu chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng và thẻ xông hơi khử trùng để cấp phát cho các Chi cục BVTV tỉnh. Các Chi cục BVTV liên hệ với các Chi cục KDTV vùng hoặc với Cục BVTV nhận các mẫu chứng chỉ, thẻ để thực hiện đúng theo qui định hiện hành.

Vậy, Cục đề nghị Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện đúng các hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay về Cục để  kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lãnh đạo Cục
Văn phòng Cục phía Nam
Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Quốc Trụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1119/BVTV-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1119/BVTV-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực16/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1119/BVTV-KD

Lược đồ Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn công tác kiểm dịch thực vật nội địa quản lý nhà nước hoạt động xông hơi khử trùng vật thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn công tác kiểm dịch thực vật nội địa quản lý nhà nước hoạt động xông hơi khử trùng vật thể
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1119/BVTV-KD
     Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
     Người kýĐàm Quốc Trụ
     Ngày ban hành16/07/2008
     Ngày hiệu lực16/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn công tác kiểm dịch thực vật nội địa quản lý nhà nước hoạt động xông hơi khử trùng vật thể

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1119/BVTV-KD hướng dẫn công tác kiểm dịch thực vật nội địa quản lý nhà nước hoạt động xông hơi khử trùng vật thể

           • 16/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực