Công văn 1119/CT-TTHT

Công văn 1119/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1119/CT-TTHT 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/CT-TTHT
V/v: hóa đơn điện tử.

Thành phố Hồ ChMinh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung Ương II
Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0302582957

Trả li văn thư số 552/KN2 ngày 17/12/2018 của Trung tâm về việc sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

+ Tại Khoản 1 Điều 3 hướng dẫn:

“1. Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này."

+ Tại điểm e khoản 1 và khoản 2 Điều 6 quy định các nội dung trên hóa đơn điện tử:

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

+ Tại Khoản 1 Điều 9 hướng dẫn:

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc hủy hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm.ˮ

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP.HCM trả lời nội dung vướng mắc của Trung tâm như sau:

1. Về chữ ký số trên văn bản thỏa thuận, trường hợp bên mua không có chữ ký số thì bên mua và bên bán sử dụng văn bản thỏa thuận là bản giấy, 2 bên cùng ký trực tiếp.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bn và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai sót, đề nghị Trung tâm thực hiện theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT 3;
- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ng
uyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1119/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1119/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1119/CT-TTHT 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1119/CT-TTHT 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1119/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1119/CT-TTHT 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1119/CT-TTHT 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử Cục thuế Hồ Chí Minh

            • 01/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực