Công văn 1119/SXD-KTKH

Công văn 1119/SXD-KTKH công bố đơn giá xây dựng: Phần Xây dựng – Khảo sát – Lắp đặt và Sửa chữa trong xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1119/SXD-KTKH công bố đơn giá xây dựng Phần Xây dựng Khảo sát Lắp đặt


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/SXD-KTKH
V/v – Công bố đơn giá xây dựng: Phần Xây dựng – Khảo sát – Lắp đặt và Sửa chữa trong xây dựng.

Đà Lạt, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các cơ quan quản lý chuyên ngành XD;
- Các Chủ đầu tư;
- Các đơn vị làm công tác tư vấn XD;
- Các đơn vị thi công XD công trình;

 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng V/v Bãi bỏ các Quyết định: số 04/2002/QĐ-UB ngày 15/01/2002; Số 41/2006/QĐ-UBND số 42/2006/QĐ-UBND và số 43/2006/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Sở Xây dựng Lâm Đồng công bố Đơn giá xây dựng công trình:

- Phần Sửa chữa trong xây dựng, trên cơ sở “Đơn giá công tác Sửa chữa trong XDCB tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2002/QĐ-UB ngày 15/01/2002 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phần Khảo sát xây dựng, trên cơ sở “Đơn giá xây dựng công trình: phần Khảo sát xây dựng tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UB ngày 06/7/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phần Lắp đặt, trên cơ sở “Đơn giá xây dựng công trình: phần Lắp đặt tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UB ngày 06/07/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phần Xây dựng, trên cơ sở “Đơn giá xây dựng công trình: phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng” được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UB ngày 06/07/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Sở Xây dựng cùng các Sở, ngành liên quan sẽ hướng dẫn việc áp dụng cụ thể tại địa phương).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (Để báo cáo);
- UBND tỉnh LĐ (-nt-);
- Như trên (Để phối hợp và thực hiện);
- Lưu VT/SXD-KTKH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1119/SXD-KTKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1119/SXD-KTKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1119/SXD-KTKH

Lược đồ Công văn 1119/SXD-KTKH công bố đơn giá xây dựng Phần Xây dựng Khảo sát Lắp đặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1119/SXD-KTKH công bố đơn giá xây dựng Phần Xây dựng Khảo sát Lắp đặt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1119/SXD-KTKH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Dũng
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1119/SXD-KTKH công bố đơn giá xây dựng Phần Xây dựng Khảo sát Lắp đặt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1119/SXD-KTKH công bố đơn giá xây dựng Phần Xây dựng Khảo sát Lắp đặt

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực