Công văn 1120/CT-TTHT

Công văn 1120/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm xuất hóa đơn đối với tiền lãi cho vay do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1120/CT-TTHT 2019 về thời điểm xuất hóa đơn với tiền lãi cho vay Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/CT-TTHT
V/v: thời điểm lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Hưng Long Phước.
Địa chỉ: Lô B4 Khu công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,
Tp.HCM.
Mã số thuế: 0304494897.

Trả lời văn thư số 010119/CV-HLP ngày 08/01/2019 của Công ty về thời điểm xuất hóa đơn đối với tiền lãi cho vay, Cục Thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 16 hướng dẫn như sau:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…ˮ

Trường hợp Công ty trình bày có ký hợp đồng cho vay tiền và hàng tháng có phát sinh tiền lãi phải thu từ hoạt động cho vay thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- Phòng KT
1;
- Lưu: VT, TTHT.

67
/19-Myen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngu
yễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1120/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1120/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1120/CT-TTHT 2019 về thời điểm xuất hóa đơn với tiền lãi cho vay Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1120/CT-TTHT 2019 về thời điểm xuất hóa đơn với tiền lãi cho vay Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1120/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1120/CT-TTHT 2019 về thời điểm xuất hóa đơn với tiền lãi cho vay Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1120/CT-TTHT 2019 về thời điểm xuất hóa đơn với tiền lãi cho vay Hồ Chí Minh

            • 01/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực