Công văn 1120/TCT-CS

Công văn 1120/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1120/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1120/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 901/CT - HTr ngày 16/1/2012 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc miễn, giảm thuế TNDN của Công ty CP Trung tâm văn hóa thể thao giải trí Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước;”.

- Tại Điểm 2.7 Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Trung tâm văn hóa thể thao giải trí Hà Nội (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH (100% vốn nước ngoài) thành Công ty Cổ phần (100% vốn trong nước)) thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện như các doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đồng thời Công ty cũng không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Khoản 8 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 011031000002 do UBND TP. Hà Nội cấp ngày 8/7/2009.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1120/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1120/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2012
Ngày hiệu lực29/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1120/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1120/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1120/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/03/2012
        Ngày hiệu lực29/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1120/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1120/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 29/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực