Công văn 11208/CT-TTHT

Công văn 11208/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11208/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11208/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH TTCL Việt Nam
Địa chỉ: lầu 11, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0300790729

Trả lời văn bản số 28/09_TVC/CT ngày 28/09/2016 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm m Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt:

“Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

- Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.”

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2015) hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

- Tại Điều 3 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC:

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

- Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư s 78/2014/TT-BTC:

“Điu 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điu này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nêu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng ln có giá trị từ 20 triệu đng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tin mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền) và các khoản trích trước khác.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn s đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

…”

Căn cứ theo các quy định trên:

Trường hợp Công ty theo trình bày chuyên thiết kế, cung cấp máy móc thiết bị và xây dựng nhà máy thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN được xác định như sau:

- Đối với dịch vụ thiết kế: là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

- Đối với hoạt động cung cấp máy móc thiết bị: là thời đim chuyn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

- Đối với hoạt động xây dựng lắp đặt: là thời điểm công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao.

Trường hp Công ty thỏa thuận với khách hàng về thời điểm nghiệm thu xác định doanh thu khác với quy định nêu trên thì đề nghị Công ty thực hiện điều chỉnh lại theo đúng quy định. Chi phí được trừ được xác định theo chi phí thực tế phát sinh tương ứng với doanh thu đã xác định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
2400-20298173/2016-pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11208/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11208/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2016
Ngày hiệu lực17/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11208/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11208/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11208/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành17/11/2016
        Ngày hiệu lực17/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11208/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11208/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

           • 17/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực