Công văn 1121/TCHQ-KTTT

Công văn số 1121/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 1121/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1121/TCHQ-KTTT
V/v: Giãn thời hạn nộp thuế NK đối với vật tư thiết bị NK đóng tàu XK

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng
- Nhà máy đóng tàu Sông Cấm 
47 Chi Lăng, Hồng Bàng, Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1196/HQHP-PNV ngày 13.3.2006 của Cục Hải quan Hải Phòng; Công văn số 10/CV ngày 3/2/2006 và công văn số 12/CV ngày 3/2/2006 của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm về việc giãn thời hạn nộp thuế đối với lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.1.1, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ giải trình của doanh nghiệp tại công văn số 32/CV ngày 9.3.2006 gửi Cục Hải quan Hải Phòng, các công văn gửi Tổng cục Hải quan nêu trên và báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn số 1196/HQHP-PNV ngày 13.3.2006; Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian đóng mới tàu xuất khẩu theo Hợp đồng đã ký. Tổng cục Hải quan đồng ý áp dụng thời hạn nộp thuế nhập khẩu dài hơn 9 tháng đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu theo các Hợp đồng xuất khẩu số ASD 2810/511521-511522 ngày 20.11.2004 đóng mới tàu ASD 2810 và Hợp đồng xuất khẩu số YN512203-04 ngày 5/4/2004 đóng mới tàu ASD 2411, cụ thể như sau:

Số TT

Tờ khai

Thuế nhập khẩu

Thời gian gia hạn nộp thuế

Số tờ khai

Ngày

01

334/NK/SXXK

18.2.2005

433.306

Hết ngày 30/6/2006

02

890/NK/SXXK

08.4.2005

47.129.074

Hết ngày 30/6/2006

03

2010/NK/SXXK

07.6.2005

8.651.425

Hết ngày 30/6/2006

04

3322/NK/SXXK

06.9.2005

45.158.400

Hết ngày 30/6/2006

05

148/NK/SXXK

19.1.2005

75.347.448

Hết ngày 30/9/2006

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng, Nhà máy đóng tàu Sông Cấm được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1121/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1121/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2006
Ngày hiệu lực22/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1121/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1121/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1121/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành22/03/2006
        Ngày hiệu lực22/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1121/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1121/TCHQ-KTTT giãn thời hạn nộp thuế lô hàng nhập khẩu vật tư thiết bị nhập khẩu để đóng tàu xuất khẩu

            • 22/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực