Công văn 1123/TCT-ĐTNN

Công văn số 1123/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 1123/TCT-ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1123/TCT-ĐTNN
V/v: Chuyển nhượng vốn, tài sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty LE GOURMET 

 

Trả lời văn thư ngày 06/02/2006 của Công ty Le Gourmet về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp Công ty Le Gourmet chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình trong Công ty 100% vốn nước ngoài và giải thể: căn cứ quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính, đối với chủ đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp, vốn cổ phần của mình trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thì phần thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, vốn cổ phần nêu trên phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất là 28%.

2/ Trường hợp Công ty Le Gourmet chuyển nhượng, thanh lý một phần tài sản của mình cho doanh nghiệp khác, sau khi chuyển nhượng, thanh lý Công ty Le Gourmet vẫn còn tồn tại: căn cứ theo quy định tại Điểm 4, Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản được hạch toán vào phần “Thu nhập chịu thế khác” nằm trong tổng thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong năm tính thuế của doanh nghiệp, nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN và ưu đãi (nếu có) được quy định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) đi giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý và các Khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Le Gourmet biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1123/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1123/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2006
Ngày hiệu lực30/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1123/TCT-ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1123/TCT-ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1123/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đình Vu
        Ngày ban hành30/03/2006
        Ngày hiệu lực30/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1123/TCT-ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1123/TCT-ĐTNN thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp

           • 30/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực