Công văn 1123/UBND-KGVX

Công văn 1123/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1123/UBND-KGVX 2020 thực hiện chi trả lương hưu chống dịch COVID-19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/UBND-KGVX
V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Bưu điện thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; để bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) của người hưởng an toàn, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020

a) Hình thức chi trả: Tổ chức chi lương hưu và trợ cấp BHXH 02 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà.

b) Thời gian chi trả: Chi trả tiền mặt từ ngày 16/4/2020 đến ngày 10/5/2020, Bưu điện thành phố Hà Nội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả đảm bảo an toàn đến người hưởng. Chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ 07 đến ngày 10/4/2020.

2. Giao UBND các quận, huyện, thị xã

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

- Phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về thời gian, phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.

- Hỗ trợ Bưu điện thành phố Hà Nội thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng lịch chi trả.

- Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

b) Phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án chi trả cho người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh Bảo hiểm xã hội Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, Phòng KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1123/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1123/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2020
Ngày hiệu lực03/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(07/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1123/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 1123/UBND-KGVX 2020 thực hiện chi trả lương hưu chống dịch COVID-19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1123/UBND-KGVX 2020 thực hiện chi trả lương hưu chống dịch COVID-19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1123/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành03/04/2020
        Ngày hiệu lực03/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (07/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1123/UBND-KGVX 2020 thực hiện chi trả lương hưu chống dịch COVID-19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1123/UBND-KGVX 2020 thực hiện chi trả lương hưu chống dịch COVID-19 Hà Nội

              • 03/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực