Công văn 11243/BTC-TCT

Công văn 11243/BTC-TCT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11243/BTC-TCT 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11243/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Việt Nam Create Medic;
(Đ/c; Lô 303, Đường 7A, KCN Amata Biên Hòa Đồng Nai)
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thu
ế tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6726/VPCP-ĐMDN ngày 30/7/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic (văn bản s 60/VCM ngày 22/7/2019). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 7 và Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 7. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế schênh lệch âm (-) về thu nhập tnh thuế chưa bao gồm các khoản lđược kết chuyển từ các năm tớc chuyển sang được xác định theo công thức quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

3. Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) sau khi đã thực hiện bù trừ với thu nhập chịu thuế của hoạt động này hoặc bù ltheo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này rầu còn lỗ và doanh nghiệp có ltừ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lsang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

“Điều 20. Hiệu lực thi hành

3. Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạt nếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả các khoản lo chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển ltheo quy định của pháp luật.”

Như vậy, văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyn ltrong trường hp doanh nghiệp (chuyển đi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hp nht) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Việt Nam Create Medic và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, KK ( TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, TCT (VT CS (3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11243/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11243/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2019
Ngày hiệu lực24/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(14/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11243/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 11243/BTC-TCT 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11243/BTC-TCT 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11243/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thế Mạnh
        Ngày ban hành24/09/2019
        Ngày hiệu lực24/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (14/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 11243/BTC-TCT 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 11243/BTC-TCT 2019 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 24/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực