Công văn 11248/VPCP-CN

Công văn 11248/VPCP-CN năm 2017 về lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11248/VPCP-CN 2017 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11248/VPCP-CN
V/v lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh QHCXD Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 4414/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2202/BXD-QHKT ngày 15 tháng 9 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8364/BKHĐT-QLKKT ngày 12 tháng 10 năm 2017), Tài chính 12528/BTC-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2017) và Bộ Tư pháp (văn bản số 3341/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 9 năm 2017) về việc lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để làm rõ tính chất của Khu Kinh tế mở Chu Lai, làm cơ sở để xác định cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11248/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11248/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11248/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 11248/VPCP-CN 2017 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11248/VPCP-CN 2017 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11248/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11248/VPCP-CN 2017 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11248/VPCP-CN 2017 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam

              • 23/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực