Công văn 1126/QLD-ĐK

Công văn 1126/QLD-ĐK năm 2018 về công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1126/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QLD-ĐK
V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 286/2017/ĐKT-ĐN đề ngày 29/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm; công văn số 1275/2017/CV-CPC1HN đề ngày 18/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội; công văn số 849/CTCPD đề ngày 21/9/2017 của Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar); công văn số 02/2018/DPTT đề ngày 06/01/2018 của Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước.

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là dược chất để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm gồm 01 trang).

Danh mục các nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang: thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Webiste Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (L).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

06 NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 1126/QLD-ĐK ngày 19/01/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc  (1)

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc  (2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc (dd-mm-yyyy) (3)

Tên cơ sở sản xuất thuốc(4)

Tên nguyên liệu làm thuốc (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…) (5)

Tiêu chuấn chất lượng của nguyên liệu (6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu (7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu  (8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu (9)

1

Probio IMP

QLSP-0737-13

10-09-2018

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Lactobacillus  acidophilus

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Danisco USA Inc.

3322-3326 Agriculture Drive, Madison, WI 53716, USA

USA

2

Enzicoba

QLSP-938-16

05-02-2021

Công ty cổ phần dược phẩm CPC 1 Hà Nội

Nấm men khô chứa Crom (Chromium in yeast)

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Lallemand Inc.

Salutaguse Pärmitehas, Tallinn (Estonia)

Estonia

3

Enzicoba

QLSP-938-16

05-02-2021

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội

Nấm men khô chứa Selen (Selenium in yeast)

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Lallemand Inc.

Salutaguse Pärmitehas, Tallinn (Estonia)

Estonia

4

Lacbiosyn

QLSP-851-15

14-07-2020

Công ty cổ phần Dược - TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Lactobacillus  Acidophilus

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Danisco USA Inc.

3322-3326 Agriculture Drive, Madison, WI 53716, USA

USA

5

Lacbiosyn

QLSP-939-16

05-02-2021

Công ty cổ phần Dược - TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Lactobacillus  Acidophilus

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Danisco USA Inc.

3322-3326 Agriculture Drive, Madison, WI 53716, USA

USA

6

Antikans

QLSP-976-16

08-06-2021

Công ty TNHH MTV 120 Armepheco

Thymomodulin

Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Hangzhou  Huajin Pharmaceutical Co., Limited

No. 156 Guagangyi Road, Guali Town, Xiaoshan District, Hangzhou, China

China

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1126/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1126/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1126/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 1126/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1126/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1126/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Huy Hùng
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1126/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1126/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

             • 19/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực