Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Công văn 1129/UBTVQH13-PL năm 2016 hướng dẫn Điều 73 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1129/UBTVQH13-PL hướng dẫn điều 73 luật bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân 2016


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/UBTVQH13-PL
V/v hướng dẫn Điều 73 của Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận được công văn số 1989/MTTW-BTT ngày 27/4/2016 của Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị hướng dẫn quy định "Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại v việc kim phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.” tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Luật bầu cử). Sau khi xem xét, Ủy ban thường vụ Quốc hội có ý kiến như sau:

1. Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm, phóng viên báo chí quy định tại Điều 73 của Luật bầu cử được hiểu như sau:

- “Người ứng cử" là người có tên trong danh sách chính thức những người ng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được niêm yết ở khu vực bỏ phiếu.

- “Đại diện cơ quan, t chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử” là người được cơ quan, tổ chức, đơn vị gii thiệu người ứng c chỉ định, phân công bằng văn bản tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu c tại khu vực bỏ phiếu nơi có người ứng cử là người do cơ quan, tổ chức, đơn vị mình giới thiệu.

- “Người được ủy nhiệm” là người được người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biu Quốc hội hoặc ứng cử đại biu Hội đồng nhân dân các cấp ủy quyền bằng văn bản để chứng kiến việc kiểm phiếu bầu c tại khu vực bỏ phiếu mà người đó ứng cử. Văn bản ủy quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

- "Phóng viên báo chí” là người có thẻ nhà báo còn hiệu lực, được cơ quan báo chí phân công, giới thiệu đến để chứng kiến việc kiểm phiếu bu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Việc đăng ký tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện theo thủ tục sau đây:

- Người ứng cử xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác với Tổ trưởng Tổ bầu cử.

- Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử xuất trình văn bản phân công, chỉ định hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đơn vị và giấy Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác; người được ủy nhiệm xuất trình giấy ủy quyền và giấy Chng minh nhân dân, th Căn cước công dân hoặc giy tờ tùy thân hợp pháp khác với T trưởng Tổ bầu cử.

- Phóng viên báo chí xuất trình thẻ nhà báo còn hiệu lực và văn bản phân công hoặc giấy giới thiệu của cơ quan báo chí với Tổ trưởng Tổ bầu cử.

- Trong quá trình chứng kiến việc kiểm phiếu, nếu phát hiện hành vi có du hiệu vi phạm pháp luật thì người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyn khiếu nại, t cáo tại chỗ với Tổ bầu cử. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 75 của Luật bầu cử.

3. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đng nhân dân các cấp diễn ra thành công, tốt đẹp và đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đm quyn lợi chính đáng của người ứng cử và các cá nhân, t chức có liên quan, người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có trách nhiệm liên hệ trước với T bu cử về việc tham dự chứng kiến kiểm phiếu; quan sát quá trình T bầu c thực hiện việc kiểm phiếu từ v trí đã được Tổ bầu c bố trí; tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy phòng bỏ phiếu và sự hướng dẫn của Tổ bầu cử; bảo đảm an toàn, trật tự, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử; khiếu nại, tố cáo với Tổ bầu cử nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm phiếu;

Phóng viên báo chí có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, nội quy phòng bỏ phiếu và sự hướng dẫn của Tổ bầu cử trong quá trình tác nghiệp; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của T bầu cử; đưa tin, bài kịp thời, trung thực, chính xác về quá trình kiểm phiếu bầu c để p phần vào công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phóng viên báo chí nước ngoài có nhu cầu tham dự, đưa tin về hoạt động trong ngày bầu cử tại Việt Nam thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn, tạo Điều kiện thuận lợi để người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm, phóng viên báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu. Bố trí vị trí quan sát, chứng kiến thuận lợi nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động kiểm phiếu của Tổ bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc kiểm phiếu (nếu có) và ghi nội dung giải quyết vào biên bản. Trường hợp không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ bầu cử vào biên bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Ban bầu cử. T trưng Tổ bầu c có quyền yêu cầu người chứng kiến kiểm phiếu, phóng viên báo chí ra khỏi khu vực kiểm phiếu nếu người chứng kiến kiểm phiếu, phóng viên báo chí có hành vi vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu, gây mt an toàn, trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tổ bu c.

Trên đây là hướng dẫn về việc thực hiện quy định tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến Ủy ban trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam để giám sát và hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng bầu cử quốc gia;

- Lưu HC, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CH
TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Uông Chu Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1129/UBTVQH13-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1129/UBTVQH13-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1129/UBTVQH13-PL hướng dẫn điều 73 luật bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1129/UBTVQH13-PL hướng dẫn điều 73 luật bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1129/UBTVQH13-PL
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
       Người kýUông Chu Lưu
       Ngày ban hành17/05/2016
       Ngày hiệu lực17/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1129/UBTVQH13-PL hướng dẫn điều 73 luật bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1129/UBTVQH13-PL hướng dẫn điều 73 luật bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân 2016

            • 17/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực