Công văn 113/GSQL-GQ5

Công văn 113/GSQL-GQ5 năm 2018 về thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 113/GSQL-GQ5 2018 thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/GSQL-GQ5
V/v thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2568/HQBD-GSQL ngày 13/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định số 08/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho ngoại quan và chủ hàng thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Theo đó, bên bán Việt Nam thực hiện các thủ tục xuất khẩu hàng hóa, gửi vào kho ngoại quan giao cho bên mua nước ngoài A và bên nước ngoài A là chủ hàng, ký hợp đồng thuê kho. Bên nước ngoài A tiến hành chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan cho bên nước ngoài B theo quy định.

2. Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Theo đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục Thuế tỉnh, Thành phố để được hướng dẫn thực hiện.

Cục giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 113/GSQL-GQ5

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu113/GSQL-GQ5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 113/GSQL-GQ5

Lược đồ Công văn 113/GSQL-GQ5 2018 thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 113/GSQL-GQ5 2018 thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu113/GSQL-GQ5
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 113/GSQL-GQ5 2018 thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 113/GSQL-GQ5 2018 thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực