Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ 2019 trợ cấp thôi việc người lao động của Công Xay Lúa Mì Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QHLĐTL-CSLĐ
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Xay Lúa Mì Việt Nam
(KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xay Lúa Mì Việt Nam về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 1266/VPCP-ĐMDN ngày 15/02/2019, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 32 của Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi năm 2002) thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyn, nghĩa vụ của hai bên. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận.

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục 1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Theo mẫu hợp đồng lao động nêu trên thì thời gian thử việc được quy định trong Điều 1 của hợp đồng lao động và là một trong những nội dung của hợp đồng lao động.

3. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động thì trường hợp hợp đồng lao động có hiệu lực trước ngày Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành mà hợp đồng lao động có thỏa thuận thời gian thử việc thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bao gồm cả thời gian thử việc trong hợp đồng lao động.

Theo đó, đối với trường hợp hợp đồng lao động được giao kết và có hiệu lực trước ngày Bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực (ngày 01/5/2013) thì nội dung hợp đồng lao động được áp dụng theo quy định của Bộ luật lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002) và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hợp đồng lao động được giao kết và có hiệu lực trước ngày 01/5/2013 thì nội dung của hợp đồng lao động bao gồm cả nội dung thỏa thuận về thử việc, vì vậy khi hợp đồng lao động chấm dứt sau ngày Nghị định số 148/2018/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực (ngày 15/12/2018) thì thời gian làm việc thực tế của người lao động cho người sử dụng lao động làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bao gồm cả thời gian thử việc trong hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, trả lời Công ty trách nhiệm hữu hạn Xay Lúa Mì Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VCCI;
- TT. Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu VP, CSLĐ.

Q. CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Huy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu113/QHLĐTL-CSLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ 2019 trợ cấp thôi việc người lao động của Công Xay Lúa Mì Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ 2019 trợ cấp thôi việc người lao động của Công Xay Lúa Mì Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu113/QHLĐTL-CSLĐ
        Cơ quan ban hànhCục Quan hệ lao động và Tiền lương
        Người kýNguyễn Huy Hưng
        Ngày ban hành27/02/2019
        Ngày hiệu lực27/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ 2019 trợ cấp thôi việc người lao động của Công Xay Lúa Mì Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ 2019 trợ cấp thôi việc người lao động của Công Xay Lúa Mì Việt Nam

            • 27/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực