Công văn 1130/BKHCNMT-KH

Công văn 1130/BKHCNMT-KH của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm

Nội dung toàn văn Công văn 1130/BKHCNMT-KH thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1130/BKHCNMT-KH
Về việc thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Tổng cục, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Các Tổng công ty 91

 

Tại Quyết đ!nh số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 về việc Phê duyệt Đề án: "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm", Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì "xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm". Triển khai Quyết định này, năm 2001 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức tuyển chọn 06 cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm.

Để tiếp tục tuyển chọn 10 phòng thí nghiệm trọng điểm còn lại (Danh mục kèm theo), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin thông báo cho các Bộ, Tổng cục, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tổng công ty 91 (sau đây gọi tắt là các Bộ) về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyền chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo yêu cầu của Quyết định sổ 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án: "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm" và Quyết định số 1761/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 29 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành: "Quy chế tạm thời về tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm".

2. Hồ sơ tuyển chọn bao gồm:

- 01 Công văn của Bộ do Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Danh sách các tổ chức KH&CN trực thuộc tham gia tuyển chọn.

- 01 Đơn xin đăng ký tham gia tuyển chọn cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng đểm của tổ chức khoa học và công nghệ tham gia tuyển chọn.

- 15 bản Thuyết minh Dự án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm (trong đó có 05 bản chính). Các Bộ chỉ phê duyệt Thuyết minh Dự án sau khi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định công nhận tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc trúng tuyển cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm.

Hồ sơ này được chuẩn bị theo mẫu thống nhất ban hành kèm theo Quyết đinh số 1761/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 29 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành: "Quy chế tạm thời về tuyển chọn và công nhận cơ quan chủ trì xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm".

Hồ sơ tham gia tuyển chọn từng PTNTĐ được đóng gói riêng và được niêm phong theo chế độ bảo mật. Bên ngoài bao gói đựng Hồ sơ phải ghi rõ: tên tổ chức khoa học và công nghệ tham gia tuyển chọn, tên phòng thí nghiệm trọng điểm sẽ tuyển chọn.

Nơi nhận Hồ sơ: Vụ Kế hoạch, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

3. Kế hoạch thực hiện:

- Trước 10 tháng 5 năm 2002: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tuyển chọn.

Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2002. Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ). Các Hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu công văn đến của bưu điện Hà Nội vào ngày 10 tháng 7 năm 2002.

- Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2002: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ tổ chức các Hội đồng tuyển chọn chuyên ngành, tổng hợp và công bố kết quả tuyển chọn, quyết định công nhận tổ chức KH&CN trúng tuyển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông báo cho các Tổ chức KH&CN trúng tuyển và các Bộ có liên quan.

- Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2002: Các tổ chức khoa học và công nghệ trúng tuyển xây dựng Dự án đầu tư theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Sau đó Bộ chủ quản phê duyệt dự án đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp và bố trí vào kế hoạch năm 2003.

Đề nghị các Bộ sớm thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn theo quy định nói trên cho các đơn vị trực thuộc để đăng ký tham gia tuyển chọn.

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường rất mong được sự hợp tác của các Bộ để công việc trên được triển khai thuận lợi và có kết quả.


Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

DANH MỤC

 10 PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM
(Thuộc Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ để tuyển chọn Đợt II)

STT

Số TT PNT

Hướng khoa học công nghệ

Tên phòng thí nghiệm

Ghi chú

 

 

I. Công nghệ thông tin

 

 

1.1

1

 

PTN Mạch vi điện tử chuyên dụng

 

 

 

II. Công nghệ sinh học

 

 

2.1

2

 

PTN Công nghệ enzym và protein

 

2.2

3

 

PTN Công nghệ vắc xin và các chế phẩm sinh học

 

2.3

4

 

PTN Công nghệ tế báo động vật

 

 

 

III. Công nghệ vật liệu

 

 

3.1

5

 

PTN vật liệu và linh kiện điện tử

 

 

 

IV. Chế tạo máy tự động hoá

 

 

4.1

6

 

PTN Điều khiển số và kỹ thuật hệ thống

 

 

 

V. Hoá dầu

 

 

5.1

7

 

PTN Công nghệ lọc hoá dầu

 

 

 

VI. Năng lượng

 

 

6.1

8

 

PTN Điện cao áp

 

 

 

VII. Lĩnh vực khoa học và công nghệ khác

 

 

7.1

9

Cơ sở hạ tầng

PTN chuẩn đo lường

 

7.2

10

Cơ sở hạ tầng

PTN Động lực học sông biển

 

Tổng

10

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1130/BKHCNMT-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1130/BKHCNMT-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2002
Ngày hiệu lực03/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1130/BKHCNMT-KH

Lược đồ Công văn 1130/BKHCNMT-KH thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1130/BKHCNMT-KH thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1130/BKHCNMT-KH
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành03/05/2002
        Ngày hiệu lực03/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1130/BKHCNMT-KH thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1130/BKHCNMT-KH thông báo tiếp tục triển khai đề án Phòng thí nghiệm trọng điểm

           • 03/05/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực