Công văn 11324/BTC-HCSN

Công văn 11324/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Dự án 513 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11324/BTC-HCSN 2014 thực hiện Dự án 513


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11324/BTC-HCSN
V/v triển khai thực hiện Dự án 513

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5494/VPCP-VIII ngày 22/7/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và trực tiếp nhận được một số công văn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là “Dự án 513”). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 2/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 513/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Tại điểm c khoản 1 mục IV của Quyết định số 513/QĐ-TTg quy định:

“Nguồn kinh phí thực hiện Dự án thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế Trung ương và ngân sách địa phương đảm bảo, trong đó:

- Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án của các Bộ, ngành Trung ương do ngân sách Trung ương đảm bảo;

- Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương đảm bảo. Đối với các địa phương có khó khăn về kinh phí, ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg Bộ Tài chính đã có 2 công văn hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513 (công văn số 15837/BTC-HCSN ngày 14/11/2012 và công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013). Về nguồn kinh phí thực hiện Dự án 513, đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 (bản sao công văn gửi kèm).

2. Đối với các địa phương có khó khăn không cân đối được ngân sách: Căn cứ điểm c khoản 1 mục IV và khoản 2 mục IV của Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí cho các hạng mục công việc của địa phương, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì Dự án 513 tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện của các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo khả năng cân đối của ngân sách Trung ương.

Đến nay, Bộ Tài chính chưa nhận được công văn của Bộ Nội vụ tổng hợp đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn, không cân đối được ngân sách, nên chưa có căn cứ để xem xét hỗ trợ các địa phương thực hiện Dự án 513.

Bộ Tài chính có ý kiến hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11324/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11324/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2014
Ngày hiệu lực13/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11324/BTC-HCSN 2014 thực hiện Dự án 513


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11324/BTC-HCSN 2014 thực hiện Dự án 513
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11324/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành13/08/2014
        Ngày hiệu lực13/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11324/BTC-HCSN 2014 thực hiện Dự án 513

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11324/BTC-HCSN 2014 thực hiện Dự án 513

           • 13/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực