Công văn 1134/TCT-CS

Công văn 1134/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1134/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Trả lời công văn số 1126/CT-THNVDT ngày 22/11/2011 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 12 mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình thì đối tượng không chịu thuế là toàn bộ giá trị công trình”.

Căn cứ hướng dẫn trên và công văn hỏi của Cục Thuế tỉnh Sơn La:

Trường hợp cụ thể của công trình đường giao thông, liên bản Nà Mí- Suối Chanh có nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn (cụ thể: vốn NSNN 32.606.000 đồng, chiếm 53,4% - vốn nhân dân, tổ chức khác đóng góp chỉ có 28.560.000 đồng, chiếm 46,6%), vì vậy không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp nhận thi công công trình xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn NSNN hỗ trợ thì khi hoàn thành bàn giao, doanh nghiệp (nhà thầu) phải lập hóa đơn GTGT đối với phần giá trị công trình mà nhà thầu nhận của chủ đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1134/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1134/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1134/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1134/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1134/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1134/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1134/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng

             • 30/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực