Công văn 1134/UBND-XD

Công văn 1134/UBND-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1134/UBND-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134/UBND-XD
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng

Cà Mau, ngày 04 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Các chủ đầu tư công trình.

 

Ngày 19/3/2008, Giám đốc Sở Xây dựng có Tờ trình số 214/TTr-SXD về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình nêu trên kể từ ngày Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành.

Việc thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng và Tờ trình số 214/TTr-SXD ngày 19/3/2008 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (gửi kèm Tờ trình số 214/TTr-SXD của Sở Xây dựng);
- LĐ Văn phòng (Tất, Lên);
- Lưu: VT, CVXS (Th, V). Tr 19/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1134/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1134/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1134/UBND-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1134/UBND-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1134/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1134/UBND-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1134/UBND-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           • 04/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực