Công văn 11346/VPCP-TH

Công văn 11346/VPCP-TH năm 2017 về triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11346/VPCP-TH 2017 đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11346/VPCP-TH
V/v triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để kịp thời tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc chủ trương, định hướng, giải pháp theo tinh thần của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nêu trên; đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện các Nghị quyết; trong đó, yêu cầu:

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN; các PCN; Trợ lý, Thư ký Thủ tướng, Phó Thủ tướng; các Vụ: KT
TH, KGVX, TCCV, QHĐP, TKBT;
- VP Ban cán sự Đảng CP;
- Lưu: VT, TH (2).B

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11346/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11346/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11346/VPCP-TH

Lược đồ Công văn 11346/VPCP-TH 2017 đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11346/VPCP-TH 2017 đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11346/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 11346/VPCP-TH 2017 đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 11346/VPCP-TH 2017 đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

              • 25/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực