Công văn 1135/BTC-TCT

Công văn 1135/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1135/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu tại chỗ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/BTC-TCT
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ. Về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại tiết a, Khoản 1, Điều 41, Mục III Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định như sau: “a) “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ” là hàng hóa do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác”.

Tại điểm 1.3.d2, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn điều kiện, thủ tục, hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp thương nhân Việt Nam có hợp đồng bán hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng hóa đó cho thương nhân khác tại Việt Nam để tiếp tục gia công, sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài thì đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể nếu thực tế hàng hóa giao cho thương nhân khác tại Việt Nam đã được sử dụng để gia công, sản xuất và xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài (thương nhân Việt Nam phải có đủ hồ sơ chứng minh) thì hàng hóa này được coi là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ theo hướng dẫn tại tiết a, Khoản 1, Điều 41, Mục III Chương II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 1.3.d2, mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa giao cho thương nhân tại Việt Nam không được tiếp tục gia công, sản xuất để xuất khẩu mà để phục vụ sản xuất, gia công hàng hóa bán nội địa thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Thương nhân Việt Nam giao hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST; TCHQ (BTC);
- Lưu VT, TCT (VT, PC (2), CS (4)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1135/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1135/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2011
Ngày hiệu lực24/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1135/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1135/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1135/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/01/2011
        Ngày hiệu lực24/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1135/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1135/BTC-TCT thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu tại chỗ

           • 24/01/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực