Công văn 1135/CT-TTHT

Công văn 1135/CT-TTHT năm 2019 về Thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1135/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Industrielle Betteiligung
Địa chỉ: Lô A4b, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Mã số thuế: 0305296954

Ngày 26/03/2018 Cục Thuế TP có văn bản số 2209/CT-TTHT hướng dẫn Công ty về thuế thu nhập cá nhân (bản photo đính kèm). Sau khi rà soát lại về chính sách thuế, Cục Thuế có ý kiến hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại khoản 2, Điều 2 quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công:

“a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

…”

+ Tại khoản 6đ, Điều 2 quy định thu nhập chịu thuế TNCN từ trúng thưởng:

“đ) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức.”

+ Tại Khoản 1b, Điều 25 quy định khấu trừ thuế:

“b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khu trừ thuế theo Biu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

…”

+ Tại khoản 1i, Điều 25 quy định:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trưng hợp Công ty có tổ chức tiệc tất niên cho người lao động làm việc trong Công ty vào dịp cuối năm và trong bui tiệc có chương trình rút thăm trúng thưởng với các phần quà có giá trị khác nhau thì khoản thu nhập mà người lao động nhận được (quy đổi thành tiền) được xác định là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN theo quy định tại khoản 1b và 1i , Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC .

Công văn này thay thế công văn số 2209/CT-TTHT ngày 26/03/2018 của Cục Thuế TP.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 1;

- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.

327-241585/18 Vhdchau

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngu
yễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1135/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1135/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực01/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1135/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1135/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1135/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành01/02/2019
        Ngày hiệu lực01/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1135/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1135/CT-TTHT 2019 về Thuế thu nhập cá nhân Cục thuế Hồ Chí Minh

            • 01/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực