Công văn 1135/HĐNTNN

Công văn 1135/HĐNTNN hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng được Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra hoặc nghiệm thu do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1135/HĐNTNN hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng


HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1135/HĐNTNN
V/v: Hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng được HĐNTNN kiểm tra hoặc nghiệm thu

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Chủ đầu tư công trình xây dựng được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra hoặc nghiệm thu

 

Trong thời gian vừa qua, công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và sự phối hợp giữa chủ đầu tư và Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (dưới đây viết tắt là Hội đồng) trong công tác nghiệm thu thi công xây dựng công trình còn một số lúng túng, bất cập về thành phần nghiệm thu và các bước nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở. Để thuận lợi và rõ ràng trong quá trình thực hiện công tác nghiệm thu các công trình được Hội đồng kiểm tra hoặc nghiệm thu , Hội đồng hướng dẫn như sau:

1. Về tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng của Chủ đầu tư

1.1. Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo các quy định nêu tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.2. Trước khi Hội đồng tổ chức nghiệm thu hoặc kiểm tra cho phép chuyển giai đoạn thi công xây dựng hoặc đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác sử dụng thì Chủ đầu tư phải thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở để tổ chức nghiệm thu. Thành phần chính của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở bao gồm:

a) Người đại diện theo pháp luật của Chủ đầu tư:

- Người đứng đầu cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nếu Chủ đầu tư là cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp.

- Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nếu Chủ đầu tư là doanh nghiệp.

b) Người đại diện theo pháp luật của Ban quản lý dự án hoặc của Tư vấn quản lý dự án.

c) Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình.

d) Người đại diện theo pháp luật của Tổng thầu hoặc Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình.

e) Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

1.3. Người đại diện theo ủy quyền của Chủ đầu tư:

- Người đứng đầu cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp có thể uỷ quyền cho cấp phó phụ trách lĩnh vực được phân công;

- Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp có thể ủy quyền Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực.

2. Về tổ chức kiểm tra hoặc nghiệm thu của Hội đồng

Chỉ sau khi có kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Hội đồng sẽ tiến hành các bước sau:

2.1. Đối với công trình được Hội đồng kiểm tra:

a) Kiểm tra kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở;

b) Phát hành văn bản chấp thuận chuyển giai đoạn thi công hoặc chấp thuận đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào khai thác sử dụng.HôH

2.2. Đối với công trình được Hội đồng nghiệm thu:

a) Kiểm tra kết quả nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu cơ sở;

b) Phát hành văn bản chấp thuận chuyển giai đoạn thi công;HôH

c) Tổ chức nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành vào khai thác sử dụng.

3. Chủ đầu tư được chuyển giai đoạn thi công hoặc chính thức đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành vào khai thác sử dụng sau khi có thông báo ý kiến chấp thuận hoặc biên bản nghiệm thu của Hội đồng.

Trong quá trình thực hiện các hướng dẫn trên, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Hội đồng để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân-Chủ tịch HĐNTNN (để báo cáo);
- Bộ Công thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh có công trình thuộc danh mục HĐNTNN kiểm tra hoặc nghiệm thu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN);
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV);
- Lưu: VP, TTHĐNTNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1135/HĐNTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1135/HĐNTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2010
Ngày hiệu lực23/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1135/HĐNTNN

Lược đồ Công văn 1135/HĐNTNN hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1135/HĐNTNN hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1135/HĐNTNN
        Cơ quan ban hànhHội đồng nghiệm thu nhà nước
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành23/06/2010
        Ngày hiệu lực23/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1135/HĐNTNN hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1135/HĐNTNN hướng dẫn nghiệm thu các công trình xây dựng

           • 23/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực