Công văn 1135/VPCP-NN

Công văn 1135/VPCP-NN năm 2021 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1135/VPCP-NN 2021 kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/VPCP-NN
V/v kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 04/TTr- BTNMT ngày 25 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Quyết định của TTgCP về kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan, nhất là các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát nội dung dự thảo Quyết định đảm bảo số lượng, loại văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường được xác định đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường và tránh trùng lặp, chồng chéo, không phù hợp với Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

2. Đối với việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát lại nội dung về phân công công việc đảm bảo đúng trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg các PTTg;
- Các Bộ: TP, GD&ĐT, NNPTNT, CA;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ PL, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu:
VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1135/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1135/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2021
Ngày hiệu lực20/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1135/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 1135/VPCP-NN 2021 kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1135/VPCP-NN 2021 kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1135/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/02/2021
        Ngày hiệu lực20/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1135/VPCP-NN 2021 kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1135/VPCP-NN 2021 kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

              • 20/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực